1. Jacques DEMORGON, Filosof, Sociolog, Frana/Philosopher, Sociologist, France