1. Revista Intertext acceptă spre publicare articole științifice în profilurile acreditate: Filologie, Studiul artelor și culturologie, Științe ale educației (didactica limbilor străine, și socio-umane).
  2. Pentru a fi editate sunt acceptate de Comitetul ştiinţific textele inedite şi cele care nu sunt în examinare la o altă publicaţie şi care se încadrează în tematica și ariile anunțate de profilurile accreditate
  3. Prezentarea articolelor trebuie să fie realizată cu 6 luni înainte de apariția ordinară a edițiilor ordinare ale revistei – N 1: luna mai-iunie, N2: decembrie-ianuarie a fiecărui an. 
  4. Normele redacționale ale revistei sunt strict obligatorii pentru autori, vezi Instrucțiunile de redactare. 
  5. Articolele predate vor susține o recenzare exterioară (peer-review) și una interioară din partea Colegiului de redacție a revistei, fiind expuse în fișe de evaluare. 
  6. Articolele predate spre publicare vor urma și o procedură de test antiplagiat pentru a evita plagiatul și încălcarea altor norme deontologice.