Generalităţi:

 1. Expediind un text pentru revista INTERTEXT, Dvs.  aveţi onoarea ipso facto ca acesta să fie publicat atât pe suport hârtie, cât şi în versiune electronică pe site-ul nostru.
 2. Pentru a fi editat sunt acceptate de Comitetul ştiinţific textele inedite şi cele care nu sunt în examinare la o altă publicaţie şi care se încadrează în tematica abordată la simpozioanele anuale, precum şi textele care tratează problemele filologiei contrastive  romano-germanice şi interculturalităţii.
 1. Volumul textului va cuprinde între 15.000 şi 30.000 de caractere, inclusiv spaţiile dintre cuvinte.

Formatul textelor:

 1. Program: Word format, A4, Font: Times News Roman (TNR), Normal
 2. Titlul: caractere de 12, majuscule, bold, centrat. După titlu se lasă un (1) spaţiu.

Exemplu : TEMOIGNAGES INADMISSIBLE

 1. Autorul: prenumele cu caractere de 12, minuscule, bold (cu excepţia primei litere), numele cu caractere de 12, majuscule, bold, dreapta. Sub numele şi prenumele autorului se menţionează instituţia şi ţara cu caractere de 12, italic, dreapta:
  Elena PRUS, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
  François RASTIER, Centre National de  Recherches Scientifiques, France
 1. Titlul, rezumatul şi cuvintele cheie:
 • Rezumatul trebuie să fie redactat obligatoriu în limba română și engleză.
 • Rezumatele vor conţine 200-250 de cuvinte, redactate cu caractere de 10.
 • Cuvintele cheie vor cuprinde 6-8 termeni/ concepte.
 • Între rezumate şi după ele se lasă câte un spaţiu.
 1. Moto-urile vor fi redactate cu caracter de 8, italic şi plasate înainte de text, dreapta.
 1. Textul va fi redactat cu caractere de 11, între  rânduri spaţiu de 1.0, justify.
 1. Titlurile subcapitolelor/paragrafelor vor fi redactate cu caractere de 11, minuscule (cu excepţia primei litere), bold, la stânga, la o distanţă de un spaţiu faţă de textul care precede şi un spaţiu faţă de textul care urmează.
 1. Referinţele în text: se vor utiliza abrevierile: ibidem, idem, loc. cit., op.cit.: ibidemîn acelaşi loc,este utilizat pentru simplificarea referinţei unui citat din acelaşi autor şi aceeaşi lucrare ca şi cea precedentă, iar când pagina diferă ea trebuie precizată (ibidem: 10); idem acelaşi, se foloseşte pentru evitarea repetării unui nume; loc. cit. (lat.) loco citato locul citat, se foloseşte pentru trimitere la locul citat, la acelaşi pasaj; op.cit. (lat.) opere citato lucrare citată, face trimitere la un autor din care nu se citează decât o singură lucrare, indicată anterior, precizând pagina.
 1. Citatele în text:
  a) Dacă numele autorului  este menţionat în text şi în bibliografie, atunci se indică doar numărul paginii între paranteze. Exemplu: Benveniste susţine că sintagmele poetice…” (48).
  b) Dacă numele autorului nu este menţionat în text, atunci se va indica între paranteze numele autorului şi pagina. Exemplu: „Cuvintele derivate şi semnificaţia lor…” (Benveniste 48).
  c) Dacă în text sunt utilizate referinţe / citate din mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, atunci între paranteze se va indica: numele autorului, anul ediţiei şi pagina. Exemplu: „Lingvistica este o ştiinţă complexă…” (Benveniste, 1986: 32).
  d) Citatele scurte care nu depăşesc mai mult de 4 rânduri se vor insera în text între ghilimele conform limbii textului. Exemplu: Benveniste soutient que « l’état de la situation paradigmatique de la langue ne requiert pas l’intervention des changements…» (48). indicînd în paranteză numărul paginii.
  În interiorul citatului, dacă este nevoie, se vor utiliza ghilimelele originale.
  e) Citatele care depăşesc 4 rânduri vor fi prezentate sub formă de paragraf, normal, retras cu 2 cm., caractere 10,  spre dreapta faţă de corpul principal al textului şi separate de acesta printr-un spaţiu înainte şi după citat. Exemplu: Dans ses romans, Malika Mokkedem fait l’historiographie de son pays, et se bat avec son écriture pour la prise de parole et la liberté des femmes en pays d’Islam, et contre les interdits et les intégrisme, quelle que soit leur forme en pays de guerre ou de paix: […] écrire c’est gagner une page de vie, c’est reprendre un empan de souffle à l’angoisse, c’est retrouver, au-dessus du trouble et du désarroi, un pointillé d’espoir. L’écriture est le nomadisme de mon esprit, dans le désert de ses manques, sur les pistes sans autre issue de la nostalgie, sur les traces de l’enfance que je n’ai jamais eue (Redouane 59).
 1. Accentele se vor utiliza şi pe literele scrise cu majuscule. Exemplu: À, É, È etc.
 1. Ghilemelele şi punctuaţia trebuie să corespundă limbii de expresie.
  În limba franceză, spaniolă şi rusă se vor utiliza ghilimelele triunghiulare (« »);
  pentru limba română se vor utiliza ghilimele de tipul („ ”), iar pentru limba engleză – ( ).
 1. Atenţie la punctuaţia care face parte din citate: se va pune doar un punct după referinţă: a se vedea exemplele precedente (9).
 1. Textul anexelor, graficelor, schemelor se va redacta cu caractere de 10.
 1. Notele explicative ale textului vor fi redactate cu caractere de 10, şi vor fi trecute după text, înainte de referințe bibliografice.
 1. Referinţe bibliografice
  a) cuvântul Referinţe bibliografice se va însera cu caractere de 12, minuscule (cu excepţia primei litere), centrat, bold; textul referinţelor se va redacta cu caractere de 10 iar numărul lor nu va depăși 20 surse. Se va utiliza următorul model: Braudel, Charles. Grammaire des civilizations. Paris: Arthaurd Flammarion, 1987.
  b) Referinţele bibliografice nu se numerotează, ele vor fi aranjate în ordine alfabetică.
 • Pentru doi sau trei autori a unei cărţi (lucrări) se va urma modelul:
  • Lengrand, Vincent et Émilie Boudreau.
  • Lengrand, Vincent, Émilie Boudreau et Karine Jalbert.
 • Mai mult de trei autori: numele prenumele primului autor et al. 
 • Dacă sunt mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, trimiterile sunt aranjate în ordine alfabetică, conform primului cuvânt din titlul; în acest caz, numele autorului se înlocuieşte prin trei cratime urmate de un punct   – .
  c) Citarea din alte surse:
 • Capitole din cărţi sau articole din reviste științifice. Se va utiliza următorul model: Ex: Monfort, Philippe. « Quelque déterminants de la distribution spatiale du capital humain », Capital humain et dualisme sur le marché du travail. Bruxelles : Édition de Boeck Université, 2002, p. 355-377.
 • Periodice: Se va utiliza următorul exemplu:
  Trouve, Alain.  « L’image de Baudelaire dans le discours critique aragonite »,  Études françaises,  39.1 (2003) : 127-136. A se reţine că volumul (39) şi numărul (1) sunt separate printr-un punct.
  d) Sitewebografia
  Exemplu:
  Lusignon, Guy. « La maternelle à temps plein, un regard rétrospectif  », Vie pédagogique 135(aprilie-mai 2005): 55-56. Repère. University of Alberta Libraries . <http://www.library.ualberta.ca/databases_fr/databaseinfo/index.cfm?ID=294>.

Instrucţiuni de redactare a textelor în format .pdf