Revista științifică Intertext (ISNN 1857 – 371; e-ISSN 2345 – 1750) a fost fondată în anul 2007 în cadrul Facultății de Litere, ULIM, trecând prin acreditările succesive 2013 – categoria B, 2017 – categoria B+, s-a centrat de lungul edițiilor bianuale (2007-2021) pe o filozofie științifică și editorială bine structurată, profilând dimensiuni științifice de o largă rezonanță epistemologică și actualitate de cercetare: 

  • a fenomenelor filologice (lingvistice, literare, traductologice, terminologice) comparative și/sau contrastive polimorfe și polifuncționale;
  • a studiului artelor și culturologiei în contextul (inter)culturalității civilizaționale, a mondializării, a diversității și singularității culturale;
  • a științelor educației, didacticii (cu precădere a limbilor străine și științelor socio-umane) prin prisma paradigmelor actuale de predare/învățare: facilitarea dezvoltării capacităţilor autonome de învăţare, a îmbunătăţirii componentelor gnoseologice, praxiologice şi integrative.

Astfel, revista propagă și promovează publicații cu  un caracter euristic complex al abordării în cadrul domeniilor menționate, centrate în jurul conceptelor de transdisciplinaritate şi interculturalitate, orientat spre dezvoltarea gândirii și cunoașterii în contextul noilor teorii/paradigme filosofice, lingvistice, socioculturale și educaționale. Or, o revanşă epistemologică a dia-logos-ului culturilor se impune în intenţia de a (re)configura o dialectică judicioasă a triadei fenomenale: om-cultură-societate susținută de o complementaritate politropă a interfeţei dinamice real-raţional-relaţional și ancorată în dimensiunile de ființă-spaţiu-timp, substituind, într-o Societate-lume mondializată, paradigma dualistă a opoziţiei fragmentare, reducţioniste, disjunctive, printr-o paradigmă complexă, deschisă, conjunctivă și integrală.